Analizler ile elde edilen bilgilerin açık ve net anlatılır bir biçimde kağıda geçirilmesi olarak özetlenebilir. iş tanımına bakıldığı zaman açık ve net bir […]