Asgari süreli iş sözleşmesi en basit anlamda çalışana belli bir süre çalıştırma garantisi olarak adlandırılabilir. sözleşme bitiminde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile aynı […]