öncelik ile çalışanın savunması alınmalı ve performans düzelmesi için süre tanınmalı. performans değerlendirme yapılıyorsa bu değerlendirme mutlaka objektif ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. subjektif […]