öncelik ile çalışanın savunması alınmalı ve performans düzelmesi için süre tanınmalı. performans değerlendirme yapılıyorsa bu değerlendirme mutlaka objektif ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. subjektif […]
işçiye ihtar verirken savunma almak gerekli değildir. savunma alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz.     Geçerli neden ile fesihte savunma almak mecburimidir?  
işçi verimsizlik yada davranış gibi bir sebep ile işten çıkartılıyor ve bildirim yazılı yapılıyor ise iddaalara karşı savunma hakkı verilmek zorundadır. ancak haklı […]