işçinin kullandığı izin makul ölçüyü aştığı takdirde aşan kısım tazminat hesabına dahil edilmez. burada makül süre kıdeme göre yapılacak hesap ile bulunacaktır. ihbar […]
emekli olurken tazminatlarını almış olsa dahi, daha sonraki çalışmaları ( bu durumda emeklilik başlangıcı 0 olarak kabul edilir ) kıdem ve ihbar tazminatı […]
işçi kendisine yapılan hakaret sebebi ile bildirimsiz fesihte bulunarak işten ayrılabilir ve varsa kıdem tazminatını alabilir. ayrıca yapılan hakaretten dolayı şirketten manevi tazminatta […]
Deneme süresi ( sendikal anlaşmalar ile uzatılma harici ) iki aydır. bu sürenin sonunda veya süre içerisinde işveren ihbar süresi tanınmadan ve herhangi […]
İşveren işçisini işten çıkarınca nasıl tazminat ödemekte ise, kıdem süresine göre istifa edip işten ayrılan işçi de tazminat ödemek ile yükümlüdür. Bu tazminat […]
esaslı olarak yapılan değişiklikler işçiye haklı fesih hakkı doğurur. bu durumda işçi kıdem tazminatını alabilir. Ancak ihbar tazminat talep hakkı yoktur.   İkramiye […]