İşin özü, yapılış biçimi, gerektirdiği çaba, yetenek, çalışma koşulları v e sorumluluk ile ilgili bilgi toplamak amacı hakkında tam ve doğru bilgi elde […]