Yetkinlik konusu bence İnsan Kaynaklarının en önemli konusu, insana en çok dokunduğu, şirkete en çok değer kattığı yerlerin başında gelir.

burada bir iş analizi söz konusu değildir. Biz artık insanı inceliyoruz, onu geliştiriyor, ona değer katıyor, ona göre yedekleme ve ilerleme planları yaparak şirketi içinde bulunduğu rekabet ortamında bir adım öne geçiriyoruz.

Nasılm mı?

Yetkin kişi demek en üst bilgiye sahip, en yetenekli, en eğitimli kişi demek değildir. Yetkin kişi tanımlanan işi yapmak için gereken yeterli bilgi ve beceriye sahip, şirket kültürene uygun yapıda ve işi üstün performans ile yapan kişidir.

örnek vermek gerikirse, bir satış müdürü yetkinliği ile bir muhasebe uzman yardımcısının yetkinlikleri birbirinden çok farklıdır. burada doğru görev tanımı ve çok iyi belirlenmiş standatlar mevcut ise ( bunların nasıl yapılacağını yazılarımızda bulabilirsiniz) belirlenen görev için gereken bilgi, beceri ve davranış standartlarını birleştirerek olması gereken yetkinliği ortaya çıkarabilirsiniz.

bir personeli incelediğinizde personelin aslında çok daha farklı bir işte çok daha başarılı olabilecek yetkinliklere sahip olduğun keşfedip, personeli burada değerlendirerek şirket çok büyük değerler kazandıracak belkide gelecekte şirketi yönetecek bir kişi kazanabilirsiniz.

yada yetkin sanılarak bir makama oturtulmuş kişinin yetkin olmadığını keşfederek o kişiyi o makamdan kaldırarak şirketin önünü açabilirsiniz. şirketlerde bastırılmış veya eğitimle parlayacak yıldız adayları olabilir. bu kişileri tespit etmek İK çalışmalarının en keyifli ve şirkete en çok değer katan çalışmalarından birisi olabilir.

unutmayın yetkinlik mükemmel davranışı tanımlar, buna en yakın olan en yetkindir. Yetkinlik bir görev tanımı değildir ve gözlemlenebilen ve ölçülebilen değerler ve davranışlardır.

  • iş analizi nereye gidilecek cevabı aranırken, yetkinlik nasıl yapılacağını inceler
  • yetkinlik işe değil kişiye odaklanır,
  • yetkinlik analizi kişide bulunan özellikleri inceler,
  • iş analizi hedef belirlerken, yetkinlik analizi kişinin hedefine nasıl ulaşacağına yol gösterir,
  • iş analizi iş için gereken özellikleri belirler. yetkinlik analizi kişinin performans özelliklerini inceler.