Yetkinlikler 1996 yılında İngilterede yapılan bir çalışmada 12 temel belirlenmiştir.

öncelikle bunları anlattıktan sonra yetkinliklerin 3 ana katagorisine detaylı bir şekilde göz atalım.

12 etkinlik

 • iletişim
 • başarma
 • müşteri odaklılık
 • takım çalışması
 • liderlik
 • planlama
 • organize etme
 • ticari farkındalık
 • esneklik
 • başkalarını geliştirme
 • prolem çözme
 • analitik düşünce

 

 1. Temel Yetkinlikler :

temel yetkinlik en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanlardan beklenen, o işletmenin kültürünü, vizyonunu oluşturan ana değerlerdir. bu değerlere bir kaç örnek

 • etik davranış
 • müşteri odaklı
 • takım odaklı
 • sonuç odaklı
 • etkin iletişim
 • aşkalarını geliştirme
 • motive etme
 • analitik düşünce

2. Mesleki Yetkinlikler başka bir değiş ile rol model :

mesleki yetkinlikler ile bulundukları departman için üstlendikleri rol örnek olarak muhasebe içinde çalışan birinin rolü veya uzmanlar, müdürler rol gruplarının incelenmesini ifade eder.

 • işini organize etme
 • problem özme
 • uyum sağlama
 • standartlara uyum
 • süreç geliştirme

daha sonra bölüm için gerekli bilgiler eklenir örnek muhasebe için

 • evrak takibi
 • mali bilgi
 • diyalog kurma
 • program kullanım vs.

3. Yönetsel etkinlikler :

yönetsel görevlerde bulunacak kişiler için gerekli olan yetkinliklerdir.

 • liderli
 • planlama
 • karar verme
 • analitik düşünce
 • tam olma
 • astları geliştirme
 • koordinasyon

tüm bu belirttiğimiz ve sizen ekleyebileceğiniz yetkinliklerin temel özelliği, gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. bu şekilde olmayan yetkinlikler kapsam içine alınmamalıdır.

yetkinlikler temel ve rol olarak iki gruba ayrıldıktan sonra uzman bir ekip tarafından gruplara ayrılmalı ve şirket büyüklüklerine göre bu sayı değişmek ile birlikte en fazla 30 yetkinlik ile bu liste tamamlanmalıdır.