iş akışını etkiliyen bir durum söz konusu değil ise fesih nedeni sayılmaz.
işçi verimsizlik yada davranış gibi bir sebep ile işten çıkartılıyor ve bildirim yazılı yapılıyor ise iddaalara karşı savunma hakkı verilmek zorundadır. ancak haklı […]
buradaki feshin sebebi engellilik değil, düzensiz yaşam yüzünden meydana gelen devamsızlık olmalıdır. devamsızlık ardı ardına üç iş günü veya ayda beş iş günü […]
Hayır,  İşçi tazminat ödeyerek derhal fesih yapamaz. bu şekilde fesih ancak işveren tarafından kullanılabilir.